Σχετικά

Δεξιότητες συντήρησης και ασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων για τεχνικούς αυτοκινήτων

Το EVTECH στοχεύει να βελτιώσει τηςν προσφορά, την ποιότητα και τη συνάφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων που προκύπτουν από την αυξανόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων (EVs). Το έργο θα βασιστεί στην υπάρχουσα αγορά εργασίας και τη γνώση δεξιοτήτων και θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών προσανατολισμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα για εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών οχημάτων. Το έργο θα παράσχει πέντε αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών αποτελεσμάτων που βασίζονται σε στοιχεία, των επίσημων μαθησιακών μονάδων ΕΕΚ, του υλικού κατάρτισης και αξιολόγησης, των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και ενός επαγγελματικού διαδικτυακού μαθήματος και ενός ηλεκτρονικού βιβλίου για εκπαιδευόμενους. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης επιτόπια σεμινάρια και πιλοτική δοκιμή του διαδικτυακού μαθήματος, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 800 τεχνικών αυτοκινήτων. Το έργο θα οδηγήσει επίσης σε μια περίληψη των κοινών επαγγελματικών απαιτήσεων και ενημερωμένων επαγγελματικών προφίλ που θα αναγνωριστούν και θα ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και στο σύστημα ταξινόμησης ESCO.

Θέμα

Ο τομέας των μεταφορών – επί του παρόντος ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στις εκπομπές CO2 στην ΕΕ (Statista, 2021) – βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) έχουν αναδειχθεί ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής κινητικότητας της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών.

Με γνώμονα τους στόχους CO2 της ΕΕ για νέα αυτοκίνητα και αυξημένα προγράμματα επιδοτήσεων, οι νέες ταξινομήσεις EV υπερδιπλασιάστηκαν σε 1,4 εκατομμύρια το 2021 (ΕΕ-27), που αντιπροσωπεύουν πωλήσεις με μερίδιο 10% (EV Outlook, 2021). Με βάση τους τρέχοντες ρυθμούς ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια EV στους δρόμους της ΕΕ έως το 2030, με ένα στα δύο νέα οχήματα που πωλούνται να είναι ηλεκτρικά (Consultancy, 2021). Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή παραγωγή EV θα αυξηθεί αναλογικά και θα φτάσει τα 4 εκατομμύρια οχήματα ετησίως έως το 2025.

Αυτή η εξέλιξη έχει δύο κύριες επιπτώσεις: α) οι υπάρχοντες μηχανικοί αυτοκινήτων θα απαιτήσουν εκ νέου δεξιότητες προκειμένου να διατηρηθεί η απασχοληση στον κλάδο και β) η αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί εργατικό δυναμικό με τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των βασικών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Σε σύγκριση με τα οχήματα με συμβατικούς κινητήρες, απαιτούνται από τους τεχνικούς αυτοκινήτων, εξειδικευμένες και πιο προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες στον έλεγχο και τη μηχανική οχημάτων, την ολοκλήρωση και τον προγραμματισμό συστημάτων, την ανάλυση δεδομένων και τη διαχείριση μπαταριών, τα οποία δεν αποτελούσαν προηγουμένως μέρος της επίσημης επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Υπολογίζεται ότι μόνο το 5% των τεχνικών σε γκαράζ είχε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να εργαστούν σε ηλεκτρικά οχήματα (EXPRESS, 2021). ο κενό που επικρατεί μεταξύ των απαιτήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας και των δεξιοτήτων του τρέχοντος εργατικού δυναμικού υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγάλης κλίμακας προγράμματα επαναπροσαρμογής και αναβάθμισης δεξιοτήτων σε τεχνολογίες EV και πρακτικές σέρβις/επισκευής. Επιπλέον, η έλλειψη καταρτισμένων τεχνικών αυτοκινήτων αναφέρεται επίσης ως αποτρεπτικός παράγοντας για τους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων, υπονομεύοντας έτσι τη μελλοντική ανάπτυξη των EV (ACEA, 2020).

Προκλήσεις

 1. Λιγότερα από 1 στα 3 γκαράζ προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων (προεκβολή από τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου)
 2. Η έλλειψη καταρτισμένων τεχνικών αναφέρεται από τις επιχειρήσεις ως το κύριο εμπόδιο να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής/συντήρησης για ηλεκτρικά οχήματα
 3. Η ανάλυση δεδομένων, οι δεξιότητες ΤΠΕ και οι τεχνικές γνώσεις σε μπαταρίες και ηλεκτρονικά είναι από τις πιο απαιτητικές ικανότητες για τους τεχνικούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV). Ταυτόχρονα, η διαθεσιμότητά τους στο υπάρχον εργατικό δυναμικό είναι αρκετά περιορισμένη (DRIVES, D2.8.2: Gap Analysis).
 1. Τα συστήματα διπλής ΕΕΚ (εκπαίδευση στην τάξη και μαθητεία) και η εκπαίδευση στην εργασία αναγνωρίζονται ως οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την τομεακή επαγγελματική κατάρτιση (DRIVES, D2.8.2: Ανάλυση κενών)
 2. Οι απαιτήσεις δεξιοτήτων για εργασίες επισκευής/συντήρησης EV δεν είναι τυποποιημένες σε επίπεδο ΕΕ, μειώνοντας τη διασυνοριακή κινητικότητα των τεχνικών EV (ALBATTS, D3.4: Job roles and skills)
 3. Η επίσημη εκπαίδευση ήταν αρκετά αργή στην κλιμάκωση των προσφορών κατάρτισης στον βαθμό που απαιτείται από την ταχεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων
 4. Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας: Τα EV αποτελούν υψηλό κίνδυνο για τους τεχνικούς EV λόγω της παρουσίας υψηλών τάσεων και της πιθανότητας απελευθέρωσης εκρηκτικών αερίων και επιβλαβών υγρών από τις μπαταρίες

Στόχοι ​

  1. Ανάπτυξη της ατζέντας αναβάθμισης των δεξιοτήτων της συμμαχίας δεξιοτήτων αυτοκινήτων στις συνεργαζόμενες χώρες.
  2. Σχεδιασμός και πιλοτική δοκιμή ενός νέου πρόγραμματος σπουδών και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για έλεγχο, επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
   για τη διατήρηση της απασχόλησης των τεχνικών αυτοκινήτων σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο.
  3. Εισαγωγή σύγχρονων και ευέλικτων μεθόδων παροχής εκπαίδευσης και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) για να υποστηρίξουν την απόκτηση δεξιοτήτων με αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.
  4. Ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του EVTECH στην πρακτική της ΕΕΚ, μέσω επικύρωσης, αναγνώρισης
   και ενσωμάτωσης σχετικών επαγγελματικών απαιτήσεων σε πλαίσια ικανοτήτων και συστήματα πιστοποίησης
  Scroll to Top
  This site is registered on wpml.org as a development site.