EVTECH​

Umiejętności konserwacji i bezpiecznego użytkowania pojazdów elektrycznych dla techników pojazdów samochodowych

Cele

EVTECH dąży do zwiększenia podaży, jakości i przydatności kształcenia i szkolenia zawodowego w przemyśle motoryzacyjnym, mając na celu zajęcie się pojawiającymi się wymaganiami zawodowymi i niedopasowaniem umiejętności, wynikającym z rosnących wskaźników adopcji pojazdów elektrycznych. Projekt będzie opierał się na istniejącej wiedzy na temat rynku pracy i umiejętności (wstępna propozycja), aby opracować program nauczania zorientowany na wyniki z możliwościami uczenia się w miejscu pracy w zakresie serwisowania, konserwacji i napraw pojazdów elektrycznych (EV).

Wspieramy techników pojazdów elektronicznych poprzez tworzenie:

1. Oparte na dowodach, wymierne efekty uczenia się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez konsultacje z ekspertami ds. szkoleń,
środowisk akademickich i branżowych

2. Jednostki formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego, materiały szkoleniowe i zasady oceniania oraz zestaw narzędzi dla trenera do prowadzenia kursu

3. OZE, Otwarty Zawodowy Kurs Online (VOOC) i e-book dla uczących się wspierający naukę we własnym tempie

4. 5 seminariów stacjonarnych (1/moduł) i 1 test pilotażowy VOOC, mające na celu podniesienie kwalifikacji 800 techników samochodowych

5. Zarys powszechnych wymagań zawodowych i zaktualizowane opisy odpowiednich profili zawodowych,
które mają zostać uznane i włączone do krajowych systemów certyfikacji i systemu klasyfikacji ESCO

VOOC

W ramach projektu „EVTECH” powstanie Otwarty Zawodowy Kurs Online (VOOC) dla techników samochodowych. Ten kurs online zapewni formalne jednostki uczenia się VET i materiały do oceny dotyczące serwisowania, konserwacji i napraw pojazdów elektrycznych. VOOC będzie dostępny online i będzie wspierać naukę we własnym tempie, umożliwiając technikom podnoszenie kwalifikacji według własnych możliwości i potrzeb. Kurs online będzie również zawierał otwarte zasoby edukacyjne i e-book dla uczniów, które pomogą w nauce i zrozumieniu zagadnień. Przeprowadzone zostaną testy pilotażowe VOOC w celu oceny jego skuteczności w podnoszeniu kwalifikacji techników.

Działania upowszechniające

Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego (Info-Day) w każdym z krajów partnerskich w roku 2024 w celu promowania wyników projektu, zaprezentowania atrakcyjnych możliwości rozwoju kariery na danym terenie i rozpoczęcia inicjatywy przekwalifikowania się w krajach biorących udział w projekcie.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.