O

Umiejętności konserwacji i bezpiecznego użytkowania pojazdów elektrycznych dla techników pojazdów samochodowych

EVTECH ma na celu osiągnięcie podaży, jakości i przydatności kształcenia i szkolenia doskonalenia (VET) w przemyśle motoryzacyjnym.

Koncentruje się na rozwiązywaniu problemu niedopasowania umiejętności zawodowych, które wynikają z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych (EV). Projekt będzie oparty na istniejącym rynku pracy oraz obecnej wiedzy w temacie pojazdów elektrycznych, a jego wynikiem będzie opracowanie programu nauczania w zakresie serwisowania, konserwacji i napraw pojazdów elektrycznych. Projekt przyniesie pięć rezultatów, w tym wymierne efekty uczenia się oparte na dowodach, formalne jednostki kształcenia i szkolenia zawodowego, materiały szkoleniowe i oceniające, otwarte zasoby edukacyjne i zawodowy kurs online oraz e-book dla uczniów. Projekt obejmie również seminaria stacjonarne i pilotażowe testy kursu internetowego, którego celem będzie podniesienie kwalifikacji 800 techników samochodowych. Wynikiem projektu będzie również zarys wspólnych wymagań zawodowych i zaktualizowane profile zawodowe, które zostaną uznane i włączone do krajowych systemów certyfikacji i systemu klasyfikacji ESCO.

Tło

Sektor transportu – obecnie drugi co do wielkości emitent CO2 w UE (Statista, 2021) – leży u podstaw unijnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji. W tym kontekście pojazdy elektryczne (EV) stały się kluczowym elementem unijnej strategii mobilności mającej na celu modernizację floty i osiągnięcie zerowej emisji netto.

Kierując się unijnymi celami w zakresie emisji CO2 dla nowych samochodów i zwiększonymi programami dotacji, rejestracje nowych pojazdów elektrycznych wzrosły ponad dwukrotnie do 1,4 miliona w 2021 r. (UE-27), co stanowi udział w sprzedaży na poziomie 10% (EV Outlook, 2021). Na podstawie obecnych wskaźników wzrostu szacuje się, że do 2030 r. na drogach UE będzie co najmniej 30 milionów pojazdów elektrycznych, przy czym jeden na dwa nowe sprzedawane pojazdy będą elektryczne (Consultancy, 2021). Odpowiednio, europejska produkcja pojazdów elektrycznych będzie proporcjonalnie rosła, osiągając 4 miliony pojazdów rocznie do 2025 roku.

Rozwój ten ma dwie główne implikacje: a) istniejący mechanicy samochodowi będą wymagać przekwalifikowania w celu utrzymania szans na zatrudnienie w sektorze oraz b) przemysł motoryzacyjny wymaga siły roboczej wykwalifikowanej do świadczenia podstawowych usług naprawczych i konserwacyjnych. W porównaniu z pojazdami z konwencjonalnymi silnikami, technicy samochodowi wymagają specjalistycznej i bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania pojazdami i mechaniki, integracji i programowania systemów, analizy danych i zarządzania akumulatorami, które wcześniej nie były częścią ich formalnego szkolenia zawodowego.

Szacuje się, że tylko 5% techników w warsztatach przeszło odpowiednie przeszkolenie do pracy przy pojazdach elektrycznych (EXPRESS, 2021). Przeważająca luka między wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego a obecnymi umiejętnościami siły roboczej podkreśla potrzebę programów przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji na dużą skalę w zakresie technologii pojazdów elektrycznych i praktyk serwisowych / naprawczych. Ponadto niedobór wykwalifikowanych techników samochodowych jest również wymieniany jako czynnik odstraszający dla potencjalnych nabywców pojazdów elektrycznych, co osłabia przyszły wzrost pojazdów elektrycznych (ACEA, 2020).

Wyzwania

 1. Mniej niż 1 na 3 warsztaty oferuje usługi naprawy i konserwacji pojazdów elektrycznych (ekstrapolacja danych z Wielkiej Brytanii)
 2. Brak wykwalifikowanych techników jest wymieniany przez przedsiębiorców jako główna bariera uniemożliwiająca im świadczenie usług naprawy/konserwacji pojazdów elektrycznych
 3. Analiza danych, umiejętności ICT i wiedza techniczna na temat akumulatorów i elektroniki należą do najbardziej pożądanych kompetencji dla techników samochodów elektrycznych. Jednocześnie ich dostępność w ramach istniejącej siły roboczej jest dość ograniczona (DRIVES, D2.8.2: Analiza luk).
 1. Dualne systemy VET (szkolenia w klasie i praktyki zawodowe) oraz szkolenie w miejscu pracy są uznawane za najskuteczniejsze podejścia do sektorowego szkolenia zawodowego (DRIVES, D2.8.2: Analiza luk)
 2. Wymagania dotyczące umiejętności w zakresie prac związanych z naprawą/konserwacją pojazdów elektrycznych nie są ujednolicone na szczeblu UE, co ogranicza transgraniczną mobilność techników pojazdów elektrycznych (ALBATTS, D3.4: Role i umiejętności zawodowe)
 3. Edukacja formalna dość wolno zwiększała skalę oferty szkoleniowej do poziomu wymaganego przez szybkie przyjęcie pojazdów elektrycznych
 4. Zagrożenia w miejscu pracy; Pojazdy elektryczne stanowią wysokie ryzyko dla techników pojazdów elektrycznych ze względu na obecność wysokiego napięcia i możliwość uwolnienia wybuchowych gazów i szkodliwych cieczy z akumulatorów

Cele

  1. Wdrożenie programu przekwalifikowania Automotive Skills Alliance w krajach partnerskich.
  2. Zaprojektować i przetestować pilotażowo nowatorski program nauczania i dostosowane treści szkoleniowe w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów elektrycznych,
   aby utrzymać zatrudnienie techników samochodowych w szybko zmieniającej się branży.
  3. 3. Wprowadzić nowoczesne i elastyczne metody prowadzenia szkoleń oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER), aby wspierać nabywanie umiejętności we własnym tempie.
  4. Wspierać kapitalizację wyników EVTECH w praktyce kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez walidację,
   uznanie i włączenie odpowiednich wymagań zawodowych do ram kompetencji i programów certyfikacji.
  Scroll to Top
  This site is registered on wpml.org as a development site.